Chúc mừng 20 kỹ thuật viên gội đầu dưỡng sinh chuyên sâu khóa 1 đã tốt nghiệp

Gội đầu dưỡng sinh là dịch vụ phễu trong chiến lược kinh doanh, phát triển chuỗi nhượng quyền thương hiệu Spa Cerabe. Để nâng cao tay nghề các chuyên gia, Tổng giám đốc Đặng Thị Bắc quyết định xây dựng khóa đào tạo gội đầu dưỡng sinh chuyên sâu. Mục đính chính là nâng cao chất lượng dịch vụ chuẩn theo chuỗi nhượng quyền.