Master Ro Nguyễn - hành trình kiến tạo sắc đẹp – xây dựng thương hiệu Thẩm mỹ Lê Nguyễn

Sau gần 10 năm nỗ lực không ngừng, đến nay Thẩm mỹ Lê Nguyễn trở thành một địa chỉ đáng tin cậy trong ngành làm đẹp. Trong hành trình đầy khó khăn và với thành công ấy, Master Ro Nguyễn đã chứng tỏ được phẩm chất và tố chất của một doanh nhân trẻ có đủ tâm tài và nghị lực.