T25 Collagen là gì và những tác dụng tuyệt vời cần biết về collagen

Collagen được cung cấp cho cơ thể thông qua việc sử dụng các thực phẩm giàu collagen hoặc thực phẩm chức năng bổ sung. Tuy nhiên, dù bổ sung bằng cách nào thì collagen cũng mang lại các hiệu quả nhất định và hầu như không có tác dụng phụ.