Bài học từ sự thành công của Neymar Sport - Giày đá banh chính hãng

Thương hiệu không chỉ là cái tên của một công ty hay sản phẩm cụ thể, mà nó là những yếu tố người tiêu dùng nhận thức và nhớ đến doanh nghiệp. Để tạo dựng thương hiệu dẫn đầu trong lòng khách hàng, Neymar Sport đã cố gắng xây dựng và định vị thương hiệu cho chuỗi cửa hàng giày đá banh chính hãng của mình thông qua nhiều khía cạnh, nhằm đảm bảo rằng ngay cả trong một thị trường cạnh tranh, khách hàng vẫn có thể dễ dàng phân biệt Neymar Sport với các thương hiệu khác.