HYN Group chung tay cùng cộng đồng DN THIỀN CA Việt Nam tại Duyên 5

HYN GROUP cùng Viên Sủi Trẻ Hoá Tế Bào Hynad NMN 36000 đã rất vinh hạnh là một đối tác đồng hành đáng tin cậy cho chương trình thiện nguyện Duyên 5. Với cam kết mang lại sự trẻ hoá và cải thiện sức khỏe cho con người, sản phẩm này không chỉ mang lại lợi ích cá nhân mà còn lan tỏa tình yêu và sự chăm sóc đến cộng đồng.