Đặng Bích Ngọc: Thành công với nghề BĐS bằng Tâm – Tài – Đức

Bạn hoạch định cho mình bao nhiêu tuổi sẽ khởi nghiệp thành công? Điều này không ai nói trước được, đến một giai đoạn nào đó của chính cuộc đời mình bạn sẽ nhận thấy cần hành động để đón đầu mọi cơ hội giúp bản thân bức phá hơn trong sự nghiệp.