Liên chi hội doanh nhân làm đẹp Việt Nam (VBBC) tổ chức chương trình khảo sát đào tạo “Master Beauty International 2023”

Ngày 26/4/2023 trong khuôn khổ các hoạt động của Liên chi hội doanh nhân làm đẹp Việt Nam (VBBC) đã tổ chức thành công buổi khảo sát đào tạo với chủ đề "Master Beauty International 2023".