Ghé Nghệ An thưởng thức đặc sản thịt chuột Yên Thành

Cuối Hạ, lập Đông gối vụ, trong cái se lạnh là lúc nhiều người lại nhớ tới món thịt chuột đồng ở vùng quê Yên Thành, Nghệ An dậy tiếng cả vùng.