Trải nghiệm cuộc sống của thực tập sinh chương trình thực tập điều dưỡng đi Nhật

Thực tập sinh Điều dưỡng là một chương trình mở ra cơ hội cho hàng ngàn bạn trẻ sang Nhật chăm sóc người bệnh, người cao tuổi với thu nhập cao. Nhiều bạn tham gia chương trình chỉ với mục đích là kiếm thêm thu nhập so với làm việc trong nước, một số bạn thì đi thực tập để rèn luyện tiếng nhật, học hỏi kinh nghiệm cũng như tích lũy và nâng cao tay nghề cho bản thân.