Ngày 28/10/2022 Cerabe Spa diễn ra lễ ký kết với 7 giám đốc Spa Cerabe

Tối 28/10/2022, sau khi hoàn thành xong khóa CAMP 4 sứ mệnh triệu đô, Tổng giám đốc Đặng Thị Bắc đại diện phía Công ty TNHH Tập đoàn Cerabe chính thức ký kết hợp tác với 7 tân giám đốc Spa Cerabe với chương trình hợp tác thoả thuận về vốn đầu tư, chính sách khi hợp tác cùng Chuỗi nhượng quyền thương hiệu Spa Cerabe.