Lan tỏa tinh thần doanh nhân: Tâm - Tài - Cống hiến!

Nhằm hỗ trợ cộng đồng nghiệp doanh nhân tiếp cận chuyển đổi số, tăng cường kết nối giao thương, bán hàng trực tuyến và các giải pháp thiết lập kênh truyền thông, marketing số hiệu quả, vừa qua, Tạp chí Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam - Hội Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam; Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển - Viện Nghiên cứu Văn hóa và Phát triển cùng Công ty Cổ phần Truyền thông Đời sống và Phát triển đã bảo trợ ra mắt Diễn đàn Văn hóa Doanh nhân Việt Nam.