SỰ HỢP TÁC GIỮA ASIA BUSINESS INSIDER VÀ CA SĨ BẢO ANH

Vào ngày 01/07 vừa qua, công ty truyền thông và dịch vụ Asia Business Insider đã tổ chức một đại sự kiện tại thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện có sự góp mặt của rất nhiều các chủ doanh nghiệp trong và ngoài nước cũng như các đơn vị truyền thông, đặc biệt nhất chính là sự xuất hiện của ca sĩ Bảo Anh.