Huỳnh My Cosmetics & Spa chính thức trở thành Đại lý phân phối ASCE+ ExoCobio tại Việt Nam

Ngày 10/10/2022 vừa qua, Huỳnh My Cosmetics & Spa đã có một buổi lễ ký kết long trọng với CEO Byong Seung Cho - Chủ tịch Tập đoàn ExoCobio, chính thức trở thành đại lý phân phối sản phẩm ASCE+ Exosome tại thị trường Việt Nam.