Tưng bừng khai trương Cerabe Spa cơ sở 98 của giám đốc Tạ Thị Yên

Ngày 02/10/2022, tưng bừng khai trương Spa Cerabe cơ sở 98 do Giám đốc Tạ Thị Yên điều hành. Cơ sở 98 thuộc Chuỗi nhượng quyền Spa Cerabe sẽ là một địa chỉ làm đẹp mới tại số nhà 28, tổ dân phố Sen Hồ, thị trấn Nếnh, Việt Yên, Bắc Giang.