VIỆN KINH TẾ VĂN HÓA VÀ NGHỆ THUẬT - IACE

04/07/2024 11:17

Viện Kinh tế, Văn hóa và Nghệ thuật - IACE (Institute of Art, Culture and Economics) là tổ chức khoa học và công nghệ hoạt động theo Luật Khoa học và Công nghệ do Nhà báo Vương Xuân Nguyên làm Viện trưởng.

1. Địa vị pháp lý

Viện Kinh tế, Văn hóa và Nghệ thuật - IACE (Institute of Art, Culture and  Economics) là tổ chức khoa học và công nghệ hoạt động theo Luật Khoa học và Công nghệ và các văn bản liên quan, chịu sự quản lý của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Mục tiêu, phương hướng hoạt động của Viện Kinh tế, Văn hóa và Nghệ thuật nhằm gắn kết chặt chẽ nghiên cứu khoa học, ứng dụng kết quả nghiên cứu vào hoạt động thực tiễn, thực hành biểu diễn văn hóa nghệ thuật; tư vấn cho cá nhân, tổ chức về phát triển kinh tế, văn hóa nghệ thuật, góp phần cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân đáp ứng tốt các nhu cầu phát triển đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Phương châm hoạt động của Viện Kinh tế, Văn hoá và Nghệ thuật là "Thượng tôn Luật pháp - Kết nối Tiềm năng - Gia tăng Giá trị - Phát triển Bền vững".

i123-1720032281.jpg

Logo của Viện Kinh tế, Văn hóa và Nghệ thuật - IACE

Viện Kinh tế, Văn hóa và Nghệ thuật có có tư cách pháp nhân độc lập, có con dấu, tài khoản riêng và trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội và có thể mở văn phòng đại diện, chi nhánh khi có nhu cầu tại tất các tỉnh/thành phố trong cả nước theo quy định của pháp luật.

2. Lĩnh vực hoạt động  

Viện Kinh tế, Văn hóa và Nghệ thuật có các lĩnh vực hoạt động chính gồm: Quan hệ sản xuất kinh doanh; Nghệ thuật trình diễn (âm nhạc, kịch, múa, hát, xiếc)Các vấn đề nghiên cứu nghệ thuật khác (Nghệ thuật tạo hình Sinh Vật Cảnh, Thủ công mỹ nghệ; Điêu khắc tranh kính nghệ thuật; Nghệ thuật ẩm thực; Nghệ thuật báo chí truyền hình, phim ảnh nghệ thuật; Nghệ thuật Thư pháp…); Lý luận văn hóa; Nghiên cứu văn hóa nói chung; Các hoạt động sản xuất, kinh doanh và làm dịch vụ có liên quan đến Kinh tế, Văn hóa và Nghệ thuật theo quy định của pháp luật.

3. Chức năng, nhiệm vụ

Chức năng:

- Nghiên cứu chung về quan hệ sản xuất kinh doanh, các vấn đề thuộc về kinh tế nói chung; Kinh doanh và quản trị kinh doanh; Nghệ thuật trình diễn (âm nhạc, kịch, múa, hát, xiếc); Các vấn đề nghiên cứu nghệ thuật khác; Lý luận văn hóa; Nghiên cứu văn hóa nói chung. Nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm nước ngoài về phát triển kinh tế, văn hóa, nghệ thuật; Nghiên cứu, tư vấn, thử nghiệm các mô hình công nghiệp văn hóa và nghệ thuật đương đại.

- Chuyển giao ứng dụng kết quả nghiên cứu về kinh tế, văn hóa, nghệ thuật, các mô hình thực nghiệm cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu; Tư vấn, tham gia và liên kết đào tạo, tổ chức hội thảo khoa học, thông tin khoa học công nghệ, hợp tác trong nước và quốc tế trong lĩnh vực kinh tế, văn hóa, nghệ thuật.

Nhiệm vụ:

- Tham gia đào tạo liên kết đào tạo về kinh tế, văn hóa, nghệ thuật mà pháp luật cho phép; liên kết hợp tác quốc tế về xây dựng, triển khai các chương trình nghiên cứu, đào tạo;

- Tổ chức hội thảo, hội nghị, trao đổi và hợp tác chuyên gia về kinh tế, văn hóa, nghệ thuật;

- Tư vấn, định hướng nghề nghiệp, các chương trình, dự án phát triển kinh tế, văn hóa, nghệ thuật trong và nước ngoài;

- Thu thập, xử lý, dự báo, lưu trữ, truyền thông về kinh tế, văn hóa và nghệ thuật, những thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa và nghệ thuật trong nước và trên thế giới; liên kết xuất bản các ấn phẩm trên cơ sở các kết quả nghiên cứu và các hoạt động liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Viện và theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện các hoạt động bồi dưỡng, dịch vụ thông tin về kinh tế, văn hóa và nghệ thuật theo nhu cầu của các tổ chức, cá nhân;

Phối hợp thực hành biểu diễn văn hóa nghệ thuật;

- Thực hiện các dịch vụ khác về kinh tế, văn hóa và nghệ thuật mà pháp luật cho phép.

Quyền hạn:

- Tự tổ chức bộ máy, sử dụng nhân lực phù hợp với chức năng, nhiệm vụ.

- Tự chủ xây dựng kế hoạch hoạt động.

- Tự chủ ký kết các hợp đồng nghiên cứu, dịch vụ khoa học và công nghệ.

- Tự chủ về tài chính.

- Tự chủ quyết định giá cả các sản phẩm nghiên cứu, dịch vụ khoa học và công nghệ theo thỏa thuận qua hợp đồng.

- Chủ động trong ký kết các hợp đồng, các thỏa thuận hợp tác với tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước trên cơ sở tuân thủ pháp luật.

- Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

4. Cơ cấu tổ chức

Ban điều hành:

- Nhà báo Vương Xuân Nguyên - Viện trưởng;

- NNƯT Phạm Hồng Vinh - Phó Viện trưởng;

- Bà Vương Thị Thủy - Kế toán trưởng.

Ban Cố vấn:

- GS.TSKH Trần Duy Quý

- Viện sĩ Đào Thế Anh

- Tiến sĩ, NSND Nguyễn Thị Thanh Ngoan

- Tiến sĩ, Trần Thị Minh Phương

- Nhà báo Vũ Xuân Bân

- Chuyên gia Nguyễn Thế Quang

- Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Trần Mạnh Thường

- Thạc sỹ, NSƯT Nguyễn Thị Hương Giang

- Nhà thư pháp Lê Thiên lý

- Dịch giả Đỗ Đức Thọ.

Văn phòng và các Phòng chức năng

- Văn phòng Viện

- Phòng Nghiên cứu - Đào tạo

- Phòng Thực hành biểu diễn

- Phòng Phát triển dự án

- Phòng Đổi mới sáng tạo

- Phòng Thông tin truyền thông

- Phòng Hợp tác quốc tế

Các Văn phòng đại diện, Chi nhánh (thành lập khi có yêu cầu). Trong quá trình hoạt động, cơ cấu tổ chức của Viện có thể được thay đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế.

5. Thông tin liên lạc

Trụ sở chính tại: 173 C Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

VPGD: Tầng 2, HH02C, KĐT Thanh Hà, Cự Khê, Thanh Oai, Hà Nội

Điện thoại: 08.4646.0404 || Email: vnhuongsac@gmail.com 

Website: https://vanhoathoidai.vn/

Bạn đang đọc bài viết "VIỆN KINH TẾ VĂN HÓA VÀ NGHỆ THUẬT - IACE" tại chuyên mục Tin tức.