Cerabe Spa - Chuỗi nhượng quyền thương hiệu Spa nhận giải thưởng vinh danh” Thương hiệu Vì sức khỏe và Sắc đẹp Việt Nam”

Sáng ngày 26/2, tại Hà Nội, Hiệp hội Thông tin Tư vấn Kinh tế Thương mại Việt Nam và Viện Nghiên cứu Hợp tác khoa học kỹ thuật Châu á – Thái Bình Dương thực hiện “Chương trình Truyền thông Xây dựng và Phát triển nền kinh tế xanh Quốc Gia – Vì một Việt Nam Xanh, Khỏe Mạnh” năm 2021. Trong dịp này, Công ty TNHH Tập đoàn CERABE - Chuỗi nhượng quyền Thương hiệu SPA CERABE được vinh danh là Thương hiệu Vì sức khỏe và Sắc đẹp Việt Nam.