Ký kết nhượng quyền thương hiệu Cerabe Spa với Tân giám đốc Tạ Thị Yên

Ngày 16/07/2022, lễ ký kết với 5 giám đốc Spa Cerabe diễn ra tại trụ sở chính của Công ty tại thủ đô Hà Nội. Tân giám đốc Tạ Thị Yên đã di chuyển từ sớm để có mặt và được ký kết và sớm sở hữu 1 Spa Cerabe tại quê hương mình. Chương trình lễ ký kết hợp tác thỏa thuận về vốn đầu tư, chính sách khi hợp tác cùng Chuỗi nhượng quyền thương hiệu Spa Cerabe.