Từ khóa "Khoa Thanh nhạc - Trường đại học Văn hoá Nghệ thuật Quân đội: Không ngừng đổi mới để phát triển" :