Từ khóa "CEO Nefertiti Group - Ngọc Bích: Phong cách là một phương thức để nói lên bạn là ai mà không khiến bạn tốn một lời" :