HÀ NỘI VÀ 21 TỈNH, THÀNH PHỐ ĐÃ XÂY DỰNG ĐƯỢC 786 CHUỖI CUNG CẤP NÔNG, LÂM, THỦY SẢN

(HNMO) - Sáng 17-6, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Trần Thanh Nam cùng Đoàn công tác của Bộ NN&PTNT đã làm việc với UBND thành phố Hà Nội về "Kết quả triển khai thực hiện Chương trình phối hợp phát triển chuỗi cung ứng nông, lâm, thủy sản an toàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2015-2020 và kế hoạch phát triển chuỗi trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Hà Nội giai đoạn 2021-2025".

(HNMO) - Sáng 17-6, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Trần Thanh Nam cùng Đoàn công tác của Bộ NN&PTNT đã làm việc với UBND thành phố Hà Nội về "Kết quả triển khai thực hiện Chương trình phối hợp phát triển chuỗi cung ứng nông, lâm, thủy sản an toàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2015-2020 và kế hoạch phát triển chuỗi trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Hà Nội giai đoạn 2021-2025".

Làm việc với Đoàn công tác của Bộ NN&PTNT có Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền, lãnh đạo Sở NN&PTNT, Sở Công Thương.

Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội Nguyễn Huy Đăng cho biết, Hà Nội đã xây dựng 141 chuỗi cung cấp nông, lâm, thủy sản (chiếm 8,8% tổng số chuỗi của cả nước) với 70 điểm bán hàng. Ngoài ra, Hà Nội và 21 tỉnh, thành phố cung cấp nông sản cho Hà Nội cũng xây dựng được 786 chuỗi, chiếm 48% tổng số chuỗi trên cả nước, với 670 điểm bán hàng. Đây là kết quả rất đáng khích lệ trong việc triển khai chương trình phối hợp chuỗi cung cấp nông, lâm, thủy sản cho Hà Nội giai đoạn 2015-2020. Công tác xây dựng và phát triển chuỗi bước đầu đã tạo ra các sản phẩm chăn nuôi, trồng trọt an toàn, thực phẩm được kiểm soát chất lượng ở tất cả các khâu. 

Về xây dựng nông thôn mới, hiện nay, Hà Nội có 12/18 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới (trong đó huyện Đan Phượng có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao), 368/382 xã đạt chuẩn nông thôn mới (chiếm 96,3%, trong đó có 29 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao).

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, sản phẩm để xây dựng chuỗi của Hà Nội có rất nhiều. Tuy nhiên, thành phố mong muốn Bộ NN&PTNT có định hướng tập trung xây dựng chuỗi vào một số vùng, lĩnh vực phù hợp với tính chất của nông nghiệp Thủ đô.

Chợ đầu mối có vai trò quan trọng giúp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm. Chỉ khi có chợ đầu mối mới kiểm soát tốt vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm; kiểm soát trách nhiệm của người cung cấp nông sản, thực phẩm vào chợ đầu mối. Do đó, Hà Nội mong Bộ NN&PTNT hỗ trợ xây dựng các chợ đầu mối quy mô lớn cấp vùng. Cùng với đó, Hà Nội đang thúc đẩy xây dựng nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi cho gia súc lớn; các nhà máy giết mổ, chế biến thịt hiện đại, thành phố mong Bộ NN&PTNT giới thiệu các doanh nghiệp vào hợp tác.

Về xây dựng nông thôn mới, thành phố đề nghị Bộ NN&PTNT sớm tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới các cấp (xã, huyện, tỉnh) theo các mức độ (đạt chuẩn, nâng cao, kiểu mẫu) và Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021-2025 để các địa phương có căn cứ tổ chức thực hiện. Huyện Đan Phượng đã có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đề nghị Trung ương sớm có hướng dẫn để công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Trần Thanh Nam cho rằng, chủ trương của ngành Nông nghiệp không chỉ với các sản phẩm xuất khẩu, mà các sản phẩm tiêu thụ trong nước cũng sẽ tiến tới được cấp mã số vùng trồng, sản xuất an toàn. Thứ trưởng Trần Thanh Nam đề nghị Cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản (Bộ NN&PTNT) và Sở NN&PTNT Hà Nội xác định chủ thể tham gia chuỗi để có hỗ trợ cụ thể.

Thứ trưởng Trần Thanh Nam đồng ý với Hà Nội về chủ trương chỉ nên xây dựng các chuỗi ở một số lĩnh vực chăn nuôi, trồng trọt, thủy sản chứ không làm dàn trải. Mô hình đã xây dựng là phải thành công. Về đề nghị của thành phố Hà Nội trong việc kết nối các doanh nghiệp lớn xây dựng nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi, giết mổ, Bộ NN&PTNT tiếp thu và sẽ trao đổi lại với các tập đoàn lớn.

Thứ trưởng Trần Thanh Nam giao Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới trung ương làm việc với Sở NN&PTNT Hà Nội nghiên cứu vị trí xây dựng Trung tâm Thiết kế, sáng tạo sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sản phẩm OCOP.

Về các tiêu chí công nhận xã, huyện nông thôn mới đạt chuẩn, nâng cao, kiểu mẫu cho giai đoạn 2021-2025, Thứ trưởng Trần Thanh Nam cho biết, trong trường hợp huyện Đan Phượng đã đảm bảo các tiêu chí đặt ra, Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới trung ương sẽ đề xuất Chính phủ thành lập Hội đồng thẩm định trung ương để đánh giá, công nhận huyện Đan Phượng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đầu tiên của cả nước, rút kinh nghiệm cho các địa phương khác.

hanoimoi.com.vn

Link nội dung: https://thuonghieuvasacdep.vn/ha-noi-va-21-tinh-thanh-pho-da-xay-dung-duoc-786-chuoi-cung-cap-nong-lam-thuy-san-a28.html