Phạm Hoàng Huy người đứng sau thành công của nghệ sĩ

Với xuất phát điểm là một YouTuber, Phạm Hoàng Huy đã dần dà khẳng định bản thân trong giới MCN (Mutil Channel Network-Mạng lưới đa kênh), khi trở thành một trong những chuyên gia tư vấn YouTube tại Việt Nam.