Trần Long - người đứng sau những bước trưởng thành Centric Group

Centric Group được thành lập từ đầu năm 2019 với hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực đào tạo kĩ năng sales, đào tạo xây dựng hệ thống digital marketing cho các doanh nghiệp. Sau hơn 1 năm hoạt động, dưới sự dẫn dắt, lãnh đạo của Founder&CEO Trần Long, Centric Group đã có những sự trưởng thành đột phá, ngày càng khẳng định được vị trí của mình trên thị trường digital marketing.